За нас

Ние сме компания от България, която развива и усъвършенства в продължение на повече от 10 години съхраняването, сортирането, обработването, транспорта и доставките на различните видове трюфели. Използваме широки експертни познания, за да насочим усилията си към качественото и коректно обслужване на клиента. Нашата цел е да се превърнем в база от знания с висок стандарт на работа, предлагащи все повече и разнообразни продукти. Ние сме компания с над 10 годишен опит в разпространението на трюфели и продукти от трюфели. Обслужваме много и големи вериги от ресторанти, както тук, така и в Европа, САЩ и много други страни. Нашето основно предимство е, че поради огромният обем клиенти, можем да направим индивидуална селекция на предлаганите от нас трюфели, съобразно изискванията на всеки клиент. Ние сортираме всеки един трюфел по отделно, на ръка и носим отговорност за всеки един трюфел доставен от нас. Освен Интернет продажбите, нашата компания осигурява доставки и на много други големи компании в повече от 10 страни. Като ценители на трюфела сме наясно,че приложението и използването му става все по-популярно, и затова ние подпомагаме реализирането му в цял свят под различни вкусови форми. Трюфелът се предлага в: прясно състояние, консервиран, шоково замразен и сушен. Нашите основни принципи и ценности са откритост, почтеност, обективност и лоялност. Ние сме ангажирани с постигането на едни от най-високите стандарти и най-добри резултати.

С уважение: Управител Емилия Йорданова